Taloyhtiön järjestyssäännöt luodaan takaamaan kaikkien asukkaiden viihtyvyys, turvallisuus ja kiinteistön arvon säilyminen. Järjestyssäännöissä sovitaan koko talon yhteisistä käytännöistä, joita noudattamalla kaikki ottavat talon muut asukkaat sekä kiinteistön muut käyttäjät huomioon. Asukkaiden vastuulla on huolehtia siitä, että myös vieraat noudattavat taloyhtiön järjestyssääntöjä.

Taloyhtiön järjestyssäännöt voidaan sopia yhtiökokouksessa, käyttää valmiita järjestyssääntömalleja tai pyytää apua taloyhtiön isännöintipalvelulta. Suosittelemme kuitenkin tekemään järjestyssäännöt aina taloyhtiökohtaisesti, jotta ne varmasti täyttävät juuri teidän kohteen tarpeet. Me käytämme taloyhtiöiden järjestyssäännöistä seuraavaa pohjaa:
Taloyhtiön järjestyssäännöt (pdf)

Mitä taloyhtiön järjestyssääntöjen olisi hyvä sisältää?

Koska järjestyssääntöjen tehtävä on varmistaa viihtyvyys ja siisteys koko kiinteistössä, tulee sääntöjen olla selkeät ja kattavat. Järjestyssäännöissä kannattaa käydä läpi ainakin kaikki yhteisiä tiloja ja piha-alueita koskevat säännöt, mahdolliset ulko-ovien lukitsemista tai lukkiutumista koskevat käytänteet, tiedot lemmikkien pitämisestä sekä talon hiljaisuusaika. Säännöt eivät tietenkään saa olla ristiriidassa Suomen lain kanssa ja niiden tulee mahdollistaa edelleen normaali elämä ilman liiallisia rajoituksia. Esimerkiksi alueella tai parvekkeella tupakointi ja grillaaminen ovat usein mietityttäviä kohtia, eikä niitä voi lain perusteella suoraan kieltääkään. Mikäli haluatte taloyhtiöstänne savuttoman ja varmistaa grillausohjeistukset, ota yhteyttä isännöitsijään ja pyydä apua järjestyssääntöjen luomiseen.