Taloyhtiön järjestyssäännöissä sovitaan yhteisistä käytännöistä, jotka edesauttavat kaikkien asumisviihtyvyyttä ja kiinteistön yleistä siisteyttä. Perusajatuksena on, että kaikki ottavat talon muut asukkaat ja kiinteistön muut käyttäjät huomioon. Asukkaiden tulee huolehtia siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat järjestyssääntöjä.

Käytämme taloyhtiöiden järjestyssäännösitä seuraavaa pohjaa:
Taloyhtiön järjestyssäännöt (pdf)