Taloyhtiön remontin valvonta vaatii ammattitaitoa

Taloyhtiöissä tapahtuvat remontit ovat aina monivaiheisia ja hallitusta kuormittavia. Etenkin laaja, vaativa taloyhtiön remontti kasvaa helposti erittäin työllistäväksi ja vaikeasti hallittavaksi kokonaisuudeksi, jossa tarvitaan ammattitaitoista projektointia, eli projektinhallintaa.

Taloyhtiöiden kohtaamia isompia remontteja ovat putkiremontti tai linjasaneeraus, julkisivuremontti, parvekeremontti, hissiremontti, ikkuna- ja oviremontti sekä lämmitykseen liittyvät remontit. Näissä kaikissa tarvitaan remontin valvontaa, ja ammattitaitoisella projektoinnilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä esimerkiksi aikataulun ja kulujen hallinnassa.

Taloyhtiön ison remontin vaiheet

  1. Yhtiökokous – Yhtiökokouksessa päätetään hankkeen rahoituksesta. Samalla valtuutetaan taloyhtiön hallitus tai hallituksen valtuuttama taho (esimerkiksi isännöitsijä) valmistelemaan korjaushanketta.
  2. Hankesuunnittelu – Hankesuunnittelussa selvitetään, mitä remontteja taloyhtiössä kannattaa tehdä, jotta osakkaat saavat investoinnistaan mahdollisimman suuren hyödyn. Hankesuunnittelussa määritetään korjaustöiden sisältö, laajuus ja alustava kunnostustapa.
  3. Suunnitteluvaihe – Suunnitteluvaiheessa taloyhtiön hallitus tai sen valtuuttama taho (isännöitsijä) valitsee hankkeeseen tarvittavat henkilöt ja sopii heidän tehtävistään ja vastuistaan.
  4. Valmisteluvaihe – Suunnittelun jälkeen valmistaudutaan tulevaan korjaushankkeeseen, tehdään hankepäätös yhtiökokouksessa ja valitaan urakoitsija tai urakoitsijat.
  5. Korjausrakentaminen – Korjaushankkeet ovat monesti luvanvaraisia, jolloin tulee toimittaa rakennusvalvontavirastoon kaikki tarvittava materiaali. Näiden jälkeen korjaushanke voidaan aloittaa.
  6. Vastaanotto ja takuu – Rakennusviranomaisten hyväksyessä korjatun kohteen käyttöön otettavaksi, voidaan ryhtyä urakkasopimuksen mukaiseen vastaanottomenettelyyn. Korjaushankeen takuuaika alkaa, kun kohde on vastaanotettu.Anna seuraavassa remontissa isännöitsijäsi vastata kaikesta tästä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ulkoista projektointi ja projektin valvonta isännöitsijälle

Meillä APV isännöintipalvelussa on merkittävää, vuosikymmenten erikoisosaamista projektoinnista. Ennen isännöitsijäksi ryhtymistä Ari on työskennellyt kansainvälisen yrityksen pääsuunnittelijana, joka antoi erinomaiset valmiudet kunnostus- ja parannustöiden organisointiin, sekä valmiudet kaikkien sopimus- ja talousasioiden asiantuntevaan hoitoon. Suosittelemmekin aina ulkoistamaan taloyhtiön isompien remonttien projektin valvonnan hallitukselta isännöitsijälle, jolloin taloyhtiö saa ammattitaitoisen projektinhallinnan taholta, joka tuntee taloyhtiön yksilölliset tarpeet ja ymmärtää projektoinnin tärkeyden.

Valtuuttamalla isännöitsijän vastaamaan projektista, ei taloyhtiön hallituksen tarvitse itse käyttää aikaa hankkeen suunnitteluun tai siihen liittyvien asioiden selvittämiseen. Isännöitsijä huolehtii kaikista käytännön asioista remontin alusta remontin valmistumiseen, mukaanlukien kaikki sopimukset ja projektin turvallisuus. Taloyhtiön hankkeiden projektoinnista vastatessaan isännöitsijällä on tärkeä rooli taloyhtiön ja urakoitsijan välillä olevassa tiedonkulussa.

Remontin valvonta kaikkien pykälien mukaan

Kun taloyhtiössä remontoidaan laajemmin, liittyy niiden toteutukseen usein myös esimerkiksi rakennus- tai muutoslupia, lain määräämiä tarkastuksia ja erilaisia selvityksiä. Laki ja yhtiöjärjestys määrittelevät myös sen, mikä remontti tai remontin osa kuuluu taloyhtiölle ja mikä osakkeen omistajalle. Ulkoistamalla taloyhtiön remontin projektinhallinnan asiantuntevalle isännöitsijälle, toteutetaan projekti varmasti kaikkien lakien ja säädösten mukaisesti, taloyhtiön etu ensisijalla.

Projektoinnista vastaava isännöitsijä hoitaa esimerkiksi kaiken tämän taloyhtiön hallituksen puolesta:

  • Remonttia suunnitellessa selvitetään ja haetaan kaikki tarvittavat luvat.
  • Remontin suunnittelussa selviää myös, tarvitaanko esimerkiksi asbestikartoitusta tai muita tutkimuksia.
  • Projektista vastaava isännöitsijä varmistaa, että kaikki remonttiin liittyvät selvitykset toimitetaan ajallaan sitä ennen, sen aikana ja sen jälkeen.
  • Remontista riippuen taloyhtiö voi saada myös avustusta remontin rahoitukseen. Isännöitsijä tuntee myös kaikki avustukset ja osaa auttaa taloyhtiön hallitusta näidenkin osalta.

Toteuta seuraava taloyhtiön remontti ulkoistetulla projektoinnilla

Kun taloyhtiön hallitus valtuuttaa isännöitsijän vastaamaan remontin organisoinnista ja projektoinnista, on hallitukselle jäävä vastuu minimaalinen. Hallitukselle ja taloyhtiölle jää tehtäväksi ainoastaan päättää projektiin käytettävistä kustannuksista, rahastoinnista ja hankepäätöksen tekemisestä. Isännöitsijä hoitaa kaiken muun.


Ota yhteyttä ja kysy lisää taloyhtiön remontin projektinhallinnasta!