Kaikista taloyhtiön remonteista tulee ilmoittaa etukäteen, oli kyseessä sitten pienempi huoneistoremontti tai koko taloyhtiötä koskeva saneeraus. Huoneiston pintaremontti tai muu isompi remontti aiheuttaa usein jonkin tasoista meluhaittaa, josta tulee tiedottaa kaikkia naapureita hyvissä ajoin. Siinä missä taloyhtiöllä on ilmoitusvelvollisuus asukkaita kohtaan, on myös asukkaalla ilmoitusvelvollisuus taloyhtiötä ja isännöitsijää kohtaan. Näin sopu säilyy naapureiden kesken ja taloyhtiö sekä isännöitsijä ovat kartalla tehdyistä remonteista.

Oikeaoppinen ilmoitus remontista taloyhtiölle

Asukkaan on asunto-osakeyhtiölain mukaan tehtävä asunnon remontista kirjallinen ilmoitus sekä taloyhtiölle että isännöintiyritykselle. Remontista tulee ilmoittaa aina, kun se vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaankin pitää, että kaikista asunnossa tehtävistä remonteista kannattaa ilmoittaa.

Remontista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen remontin alkua, eikä remonttia saa aloittaa ennen kuin isännöitsijältä ja taloyhtiöltä on saatu siihen lupa. Ilmoituksen laajuuteen ja seikkaperäisyyteen kannattaa satsata, sillä puutteelliset ilmoitukset vaativat lisäselvityksiä, mikä taas pidentää käsittelyaikaa. Luvan saamisen jälkeen remontista olisi hyvä ilmoittaa myös naapureille ennen varsinaisen työn aloittamista. Lappu ilmoitustaululla ja viesti postilaatikosta ovat toimivia tapoja.

Remontista ilmoittaminen on tärkeää, jotta asunnon isännöitsijäntodistukseen tulee asianmukainen merkintä. Näin uusi omistaja saa tarvittavat tiedot kaikista tehdyistä remonteista asuntokaupan yhteydessä. Tärkeää on myös remontin valvonta. Asukkaan vastuulla on valvoa, että remontti tehdään oikein.

Mistä remonteista pitää ilmoittaa taloyhtiölle?

  • Lattiaremontti
  • Kylpyhuoneremontti
  • Astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
  • Veden katkaisemista edellyttävät työt
  • Kiinteiden sähköjohtojen asentaminen ja poistaminen
  • Viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen tai poistaminen (esimerkiksi lämmitysjärjestelmään kuuluva lämmityspatteri tai lattialämmitys, integroitu liesi, liesikupu tai ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja)
  • Parvekkeen lattian pinnoitteen vaihtaminen
  • Kantavan väliseinän purkaminen
  • Ulko-ovien muutokset (esimerkiksi ovisilmän tai turvalukon asentaminen)
  • Kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai uuden rakentaminen, jos seinän sisällä kulkee sähköjohtoja tms.


Katso tarkempi lista töistä joita täytyy ilmoittaa ja töistä joista ei tarvitse ilmoittaa

Isännöitsijän rooli taloyhtiön remonteissa

Isännöitsijä sopii yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa, miten remontti-ilmoitukset käsitellään. Hallitus voi sopia isännöinnin kanssa, että remontista ilmoitetaan isännöitsijälle, joka sitten viestii asiasta eteenpäin taloyhtiön asukkaille. Usein isännöinnin tehtäväksi jääkin ilmoitusten käsittely sekä remontista viestiminen.

Katso täältä ohjeet remontti-ilmoituksen tekemiseen. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai kirjeitse, mutta aina kirjallisena, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa. Vastuu ilmoituksesta on aina asukkaalla, mutta isännöitsijä voi sopimuksen mukaan hoitaa hallituksen ja muiden asukkaiden tiedottamisen.

Ulkoista taloyhtiön isojen remonttien projektien hallinta isännöitsijälle

Kaikkiin taloyhtiöihin tulee vuosien saatossa erilaisia remontteja. Tyypillisimmät remontit ovat linjasaneeraus, katto-, julkisivu-, parveke- ja ikkunaremontit. Suuremmat taloyhtiössä tehtävät remontit työllistävät taloyhtiötä ja remontista riippuen voivat tuoda hetkellisiä asumishaasteita myös huoneistoihin.

Laajat ja vaativat remontit kuormittavat taloyhtiön hallitusta. Hallituksen työtaakkaa voi keventää ulkoistamalla projektinhallinnan ammattilaiselle. Ulkoistamisella voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä esimerkiksi aikataulun ja kulujen hallinnassa.

Meillä APV isännöintipalvelussa on vuosikymmenten kokemus taloyhtiöiden isojen projektien hallinnasta. Projektien hallintaan kuuluu muun muassa remontin organisointi, valvonta ja asukkaiden tiedotus. Kun taloyhtiö valtuuttaa isännöitsijän vastaamaan remontin kulusta, taloyhtiön hallitukselle jää vähemmän vastuuta ja työtä. Taloyhtiön päätettäväksi jää vain itse hankkeet ja niiden kustannukset, isännöitsijä hoitaa loput.


Lue lisää taloyhtiön remontin projektinhallinnasta