Isännöitsijän tehtävä on varmistaa taloyhtiön kokonaisvaltainen hyvinvointi

Isännöitsijän tehtävä on huolehtia taloyhtiön osakkaiden edun toteutumisesta, kiinteistön sekä rakennuksen ylläpidosta ja taloyhtiön päivittäisten hallinnollisten tehtävien toteutumisesta.

Ammattitaitoinen isännöitsijä on tärkeä osa toimivaa taloyhtiön hallintoa, sillä isännöitsijä on vastuussa sekä kiinteistön ylläpidosta että hallinnollisten tehtävien sujumisesta. Taloyhtiön koolla ei ole merkitystä, vaan jokainen asunto-osakeyhtiö hyötyy merkittävästi asiantuntevan isännöitsijän käytöstä.

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee isännöitsijän tehtäviksi kiinteistön ja rakennusten ylläpidon, sekä päivittäiset hallinnolliset tehtävät taloyhtiön hallituksen antamien ohjeistusten mukaisesti. Isännöitsijän tehtävä on huolehtia taloyhtiön kiinteistöjen ja talouden hyvinvoinnista sekä siitä, että taloyhtiön hallitus voi toimia mahdollisimman kevyesti.

Isännöintisopimus tarkentaa taloyhtiökohtaiset tehtävät

Isännöintisopimus on taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän välinen sopimus, jossa esitetään tarkasti vastuut, tehtävät ja hallituksen asettamat määräykset tai ohjeistukset taloyhtiön asioiden hoitamiseen. Jotta taloyhtiö tulee hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla, tulee isännöitsijällä olla koulutus alalle, kokemusta useiden erilaisten taloyhtiöiden hoidosta ja tietenkin halu kehittää kohdetta.

Isännöitsijälle tulevat tarkemmat työtehtävät muodostuvat aina taloyhtiökohtaisesti. Arkisiin hallinnollisiin tehtäviin kuuluu esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen antaminen, taloyhtiön kirjanpidon lainmukaisuuden seuraaminen ja varainhoidon järjestäminen.


Lue lisää isännöintipalvelusta

isännöitsijä jyväskylä

Isännöitsijän tehtäviä voivat olla esimerkiksi:

 • Taloyhtiön talouden seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös
 • Vastikevalvonta
 • Rahoitusten ja lainojen hoito
 • Osakasluettelon ja korjausrekisterin ylläpito
 • Hallituksen kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen kirjoittaminen
 • Yhtiökokousvalmistelut
 • Toimintakertomus
 • Viranomaisilmoitukset
 • Korjaushankkeiden projektointi

Isännöinnin eettiset ohjeet luovat suuntaviivat hyvään isännöintiin

Suomalaiset nostavat usein oman kodin yhdeksi elämän tärkeimmistä kulmakivistä, joten myös kodista huolehtivalla taholla on merkittävä vastuu harteillaan. Isännöintialalla noudatetaan Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n, Suomen Isännöintiliitto ry:n ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n hyväksymää “Isännöinnin eettiset ohjeet”-ohjeistusta. Isännöinnin voidaan katsoa olevan hyvää ja luotettavaa, kun isännöitsijä noudattaa eettisten ohjeiden ja taloyhtiön hallituksen kanssa sovittuja rajoja, toimintatapoja ja menetelmiä.

Tunnistat hyvän isännöitsijän esimerkiksi seuraavista ohjenuorista:

 • Hyvä isännöitsijä toimii aina taloyhtiön edun mukaisesti.
 • Isännöitsijä toimii kaikissa hankinnoissa avoimesti ja isännöitsijällä on laaja kumppaniverkosto jota hyödyntää.
 • Isännöitsijä viestii aktiivisesti ja avoimesti kaikesta taloyhtiön hallituksen kanssa.
 • Isännöitsijää sitoo vaitiolovelvollisuus taloyhtiön luottamuksellisista asioista.
 • Vastuullinen isännöitsijä ottaa hoitaakseen vain taloyhtiöitä, joihin isännöintiyrityksen kyvyt ja resurssit riittävät.
 • Jatkuva ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen päivittäminen sekä ajantasaisten lainsäädäntöjen tunteminen on tärkeää.

Hoidamme Jyväskylän taloyhtiöiden isännöinnin vuosikymmenten kokemuksella

Isännöinti tehtävineen vaatii laajaa osaamista, jatkuvaa kehittymistä ja kiinteistöalan uusimpien käänteiden perässä pysymistä. Me olemme pieni mutta kokenut isännöintipalvelun tarjoaja Jyväskylästä, jossa vastaamme kaiken kokoisten taloyhtiöiden isännöinnistä vahvalla ammattitaidolla. Erityisosaamistamme ovat 60-luvulla ja sen jälkeen rakennettujen betonielementtitalojen isännöinnin ja kunnossapidon haasteet, kunnostus- ja parannustöiden organisointi sekä erittäin vahva ammattitaito projektointiin.

Pienen isännöintipalvelun kanssa toimiessanne oma isännöitsijänne tuntee taloyhtiön läpikotaisin ja keventää taloyhtiön hallituksen arkea merkittävästi.


Ota yhteyttä ja pyydä tarjous isännöinnistä!